About Us Image

O NAMA

Aktivnosti agencije Avis 03, organizovane kao klasičan porodičan biznis, usmerene su ka izradi širokog dijapazona investicionih projekata, biznis planova, marketing planova i ostalih usluga iz domena poslovnog konsaltinga. Zahvaljujući bogatom, dugogodišnjem iskustvu, kao i izuzetno stručnom kadru najvišeg profila uspešno ostvarujemo navedene projekte. Politika Agencije je pružanje najkvalitetnijih poslovnih usluga. Naš stručni tim može u svakom trenutku da profesionalno odgovori na pitanja svojih klijenata, pruži im neophodne informacije i savete. Jer, zadovoljan klijent predstavlja uspeh naše Agencije. Snaga kadrovskog potencijala Agencije je spoj iskustva i mladih stručnjaka, koji konstantno prate trendove modernog finansijskog poslovanja.

Vaša je ideja, sve ostalo prepustite nama.

MISIJA

Misija agencije Avis 03 je konstantno usavršavanje sopstvenih kompetencija radi što kvalitetnijeg pružanja usluga iz oblasti finansijskog, poslovnog i investicionog konsaltinga u cilju dugoročnog unapređenja poslovanja klijenata.

VIZIJA

Naša vizija je da u predstojećem periodu postanemo lideri u regionu u sferi konsaltinga zadovoljavanjem poslovnih potreba svojih klijenata obezbeđujući im vrhunsku uslugu, u skladu sa etičkim principima poslovanja.

UPOZNAJTE TIM

Mi smo mali tim veoma posvećenih profesionalaca.

 • Vlasnik i direktor

  Diplomirani ekonomista

  Dragan Arsić

 • Konsultant i finansijski analitičar

  Diplomirani ekonomista

  Stefan Arsić

 • Konsultant i marketing menadžer

  Diplomirani politikolog

  Nataša Arsić

 • Eksterni stručni savetnik

  Doktor ekonomskih nauka

  Dragoslav Jokić

U skladu sa realizacijom projektnog zadatka, Agencija angažuje i spoljne saradnike.

DELATNOST

Usluge Agencije

 • BIZNIS PLAN

  Biznis plan je planski dokument u kome se precizira pravac buduće poslovne akcije privrednog subjekta za određeni vremenski period. Dokument detaljno objašnjava biznis, menadžment, proizvod ili uslugu kao i strategije za ostvarivanje postavljenih ciljeva. Nezavisno od prirode poslovne delatnosti neophodan je dokument u smislu harmonizacije poslovnih odnosa, kako malim tako i velikim, profitabilnim i neprofitabilnim akterima privrednog života. Namena biznis plana može biti interne i eksterne prirode. Svrha biznis plana, izrađenog za interne potrebe, je da menadžmentu privrednog subjekta postavi jasne ciljeve i pravce delovanja kako bi svoje poslovne ciljeve ostvario na najefikasniji način. Sa druge strane, svrha eksterno orijentisnog biznis plana je da potencijalne kreditore i druge poslovne partnere uveri u isplativost, efektivnost i efikasnost određenog projekta.

  Agencija Avis se bavi izradom biznis planova po različitim – zahtevanim, metodologijama ( Metodologija Fonda za razvoj RS, Specifična metodologija poslovnih banaka i pojedinih ministarstava....) nezavisno od oblika organizovanja privrednog subjekta: privredno društvo, preduzetnička radnja, poljoprivredno gazdinstvo...sve u skladu sa aktuelnom ili planiranom poslovnom aktivnošću. Naše dugogodišnje poslovno iskustvo rezultiralo je izradom više stotina uspešno implementiranih biznis planova.Polje našeg delovanja se vezuje za brojne privredne grane: proizvodnja (industrijska, prerađivačka, poljoprivredna), trgovina (maloprodaja, velikoprodaja…), usluge (turizam, ugostiteljstvo, reciklaža...). U celini uzev, osposobljeni smo da izađemo u susret svakoj realno definisanoj poslovnoj ideji naših klijenata.

 • POSLOVNA KONSOLIDACIJA

  Kriza je značajan pad performansi poslovnih aktivnosti privrednih subjekata. Ogledaju se najpre, u padu likvidnosti, profitabilnosti i solventnosti. Razlozi usled kojih najčešće dolazi do pomećaja u poslovanju –kriza mogu biti interne – endogene prirode (neadekvatan menadžment, nepovoljno postavljena organizaciona struktura privrednog subjekta, zastarela tehnologija, neadekvatni tehnološki procesi…) i eksterne – egzogene prirode (jačanje opšte konkurencije, pad privredne aktivnosti na nad(nacionalnom) nivou, dugoročni pad tražnje usled pada opšteg društvenog standrada…). Poslovna konsolidacija je složen proces kojim se postiže finansijski oporavak preduzeća. Ovaj projekat obuhvata brojne aktivnosti :


  - Poboljšanje finansijskog zdravlja preduzeća
  - Unapređenje tržišne pozicije preduzeća
  - Poboljšanje organizacione strukture i procesa
  - Promena poslovnog portfolija

  Agencija Avis je realizovala brojne uspešne programe finansijske konsolidacije. U dosadašnjem periodu poslovanja, brojnim klijentima smo pružili niz relevantnih analiza koje su predstavljale pravu prekretnicu u smislu postizanja ciljne funkcije postojanja, pravilnog organizovanja i kreiranja poslovne aktivnosti koja vodi maksimizaciji dobiti i uvećanju vrednosti.

 • REGISTRACIJA
  PROMENE I GAŠENJE FIRMI

  Registracija osnivanja ili pojedine promene u strukturi organizovanja privredenih subjekata (preduzetnika ili pravnog lica) predstavlja upis tog lica ili odgovarajuće promene u registar kod Agencije za privredne registre. Agencija Avis obavlja usluge registracije osnivanja i promena kao i gašenja svih oblika privrednog organizovanja (preduzetnik, privredno društvo OD, DOO, AD, mešovito društvo, udruženja, zadruge...).

 • KONSALTING

  Konsalting je interaktivni, kontinuelni proces pomoći akterima privrednog života da unaprede svoje performanse poslovanja kroz analizu postojećeg stanja, donošenja adekvatnih razvojnih planova i operacionalizaciju istih. Imajući u vidu pretežno izraženu, kadrovsku limitiranost malih i srednjih preduzeća, u smislu trajnijeg angažovanja profesionalnog menadžmenta, pomoć privrednicima u ovoj sferi je dragocena i često nezaobilazna.

  Agencija Avis je dinamična firma koja prateći najnovije trendove uspešnog poslovanja u zemlji i svetu, pomaže svojim klijentima da unaprede svoje poslovanje. Imajući u vidu značaj ove vrste usluge, pažljivo osluškujući poslovne potrebe naših klijenata nastojimo da konstantno pratimo i poboljšavamo kako kratkoročne, tako i dugoročne aspekte poslovanja naših klijenata.

 • MARKETING PLAN

  Marketing plan je dokument koji privredenog subjekta upućuje na situaciju u kojoj se nalazi, analizirajući pri tom potrošače, konkurenciju i eksternu sredinu i obezbeđujući pri tom uputstva za realizaciju postavljenih ciljeva, i definišuči akcije marketing aktivnosti kao i alokaciju resursa u određenom periodu. Jezgro analize u marketing planu je koncept 4P. Ovaj koncept čine proizvod (Product), cena (Price), distribucija (Place), promocija (Promotion).

  U okviru svoje poslovne ponude, pružamo i usluge izrade marketing planova nezavisno od veličine i oblika organizovanosti privrednog subjekta. Saradnjom sa našim klijentima stvaramo ponudu njihovog proizvodno – uslužnog asortimana koja je u skladu sa veoma izbirljivim zahtevima potrošača. Zahvaljujući analizama koje obavljamo naši brojni klijenti su ostvarili veoma uspešnu penetraciju postojećih i ulazak na nova tržišta, i u realativno kratkom periodu se veoma uspešno pozicionirali na regionalnom nivou, ne skrivajući svoje dalje tržišne aspiracije.

 • PROCENA VREDNOSTI KAPITALA

  U savremenom poslovanju procena vrednosti kapitala privrednog subjekta i realno tržišno valorizovanje istog intenzivno dobija na značaju, imajući u vidu činjenicu da se procena odnosi na vrednovanje brojnih faktora koji utiču na vrednost. Značaj poznavanja vrednosti preduzeća od strane njihovog vlasnika proizilazi iz ciljeva vrednosti kapitala, a to su :

  - Utvrđivanje realne tržišne vrednosti kapitala
  - Određivanje osnovne vrednosti i odstupanja te vrednosti za potrebe aukcijske prodaje
  - Utvrđivanje prodajne cene pravnih lica u stečajnom postupku

  Agencija Avis je izradila procene kapitala brojnih preduzeća u skladu sa navedenim ciljevima i etikom poslovanja.

REFERENCE

Dugogodišnje poslovanje koje je rezultiralo uspešnom izradom više stotina projekata iz svih oblasti privrednog stvaralaštva, sa prostora čitave Republike Srbije.

img

Projekat 1

Test 1
img

Projekat 2

Test 2
img

Projekat 3

Test 3
img

Projekat 4

Test 4
img

Projekat 5

Test 5
img

Projekat 8

Test 8

CENOVNIK

Pogledajte naš cenovnik usluga

img

Naši klijenti o nama

Rad sa Agencijom AVIS 03 je uvek zadovoljstvo. U potpunosti su ispunili naša očekivanja po pitanju svih konsultantskih usluga prethodnih godina.

img

Miroljub Ognjanović

Neša Komerc d.o.o., Svilajnac

Tim AVIS 03, sa gospodinom Arsićem na čelu je uspešno za našu kompaniju prikupio kapital u vrednosti od 2.500.000 eura.

img

Zoran Milosavljević

Fili d.o.o., Svilajnac

Nakon sprovedenog konsultanstkog projekta poboljšavanja poslovanja naše kompanije u trajanju od četiri meseca, naša kompanija je zaista poboljšala poslovne performanse i uvećala poslovnu aktivnost.

img

Miloš Jovanović

Coco-Riko d.o.o., Svilajnac

Poslovna konsolidacija koja je sprovedena od strane AVIS 03 je preokrenula poslovanje naše komapnije i obezbedila je održiv rast i razvoj.

img

Njegomir Kilibarda

Hotel Šumadija d.o.o., Beograd

Prema dogovoru, gospodin Arsić je sa svojim timom obezbedio kapital za našu investiciju.

img

Danijel Ćirković

Forest food d.o.o., Kruševac

Vesti

Biznis vesti u regiji i širom sveta.

B92 biznis vesti

Blic ekonomske vesti

BBC biznis vesti

KONTAKT

Adresa 1:

Karađorđeva 1

35210 Svilajnac, Srbija

Adresa 2:

Stevana Đurđevića Trošarinca 3/3

11030 Beograd, Srbija

Telefon:

+381(0)35 325-431

+381(0)11 354-7990

+381(0)63 806-2358

+381(0)61 712-0535

E-Mail

office@biznisplanavis.rs

Podaci o firmi

Matični broj: 63228052

PIB: 108118081

Tekući računi:
205-0000000190469-11
105-0000000405111-09

Podaci iz APR-a

POŠALJITE NAM DIREKTNU PORUKU